top of page
Klikni za registraciju
Počelo takmičenje osnovnih škola u sakupljanju ambalažnog otpada

U okviru projekta ''Recikliraj i dominiraj'' organizovano je takmičenje u sakupljanju ambalažnog otpada za osnovne škole koje učestvuju u projektu.

Učenici osnovnh škola ''Danilo Kiš'', ''Đura Daničić'', ''Vojvoda Putnik'', ''Radojka Lakić'', ''Isidora Sekulić'', ''Petar Petrović Njegoš'', ''Vojvoda Radomir Putnik'', ''Vojvoda Mišić'', ''Rade Drainac'', ''Milena Pavlović Barili'', ''Jovan Popović'' i ''Stevan Dukić'' će donositi ambalažni otpad iz domaćinstva i razvrstavati u posude prema vrsti otpada.

Za tu priliku, JKP Gradska čistoća instalirala je u školama posude za papir i karton, PET i MET ambalažu koje će redovno prazniti uz odgovarajuću nadoknadu za sakupljeni otpad.

Takmičenje ima za cilj da poveća svest svih učenika o važnosti i potrebi separacije otpada koja će se kasnije reciklirati kao i o pravilnom odlaganju i razvrstavanju otpada.  Takođe, takmičenje predstavlja i mogućnost da timskim radom učenika, škola kao i najistaknutiji pojednici, dobiju vredne nagrade!

Takmičenje traje od  07. 03. '17. do  24.03.'17  i pravo učešća imaju učenici od 1. do 8. razreda pomenutih škola.

 

Pojedinačni kao i ukupni doprinos beležiće se na aplikaciji ''Recikliraj i dominiraj''  koja je postavljena na portalu Zeleni aktivista.

Nakon završetka takmičenja formiraće se rang lista škola i učenika na osnovu količine sakupljeng otpada i najuspešnije očekuju vredne nagrade na završnom događaju.

Projekat ''Recikliraj i dominiraj!'' realizuje Evropski omladinski centar u saradnji sa Retrogrinom a finansira kompanija NIS u okviru programa Zajedno zajednici.

AKTIVIRAJ SVOJU KARTICU
UNIQA OSIGURANJE
WORK AND TRAVEL
TOP POPUSTI U TVOM GRADU
FACEBOOK
FUNPIT
PARTNERI
GPA VIDEO
JAVNE NABAVKE
bottom of page