top of page
Klikni za registraciju
ISIC Maestro kartica OTP banke

 ISIC Maestro OTP kartica namenjena je isključivo studentima između 18 i 28 godina i sa njom možeš:

 • da dokažeš status studenta i da je koristiš kao međunarodni ID!​

 • ostvaruješ popuste i pogodnosti kako u zemlji tako i u inostranstvu!

 • da plaćaš robu i usluge i podižeš gotovinu na bankomatima sa oznakom Maestro u zemlji i inostranstvu!

 

Šta sadrži paket za studente otvoren u OTP banci?

 

 • Dinarski i devizni tekući račun. 

 • VISA Virtuon Card za plaćanja putem interneta.

 • SMS servis – za potpunu kontrolu računa i kartice. Prvih 5 poruka je besplatno!

 • OTP Direct – elektronsko bankarstvo putem koga možeš da plaćaš račune, kao i da imaš potpuni uvid u svoj paket računa!

 • Dozvoljeno prekoračenje u iznosu od 20.000 dinara ukoliko je roditelj jemac.

 • ISIC Maestro platna kartica OTP banke je debitna kartica!

 • Prvih 5 uplatnica u mesecu na šalteru OTP banke je sa provizijom od samo 15 dinara!

 • Mesečno održavanje računa je samo 20 dinara!

 • Podizanje novca na bankomatima OTP banke širom Srbije je bez provizije!

 

 

Kako podnosiš zahtev za vađenje ISIC Maestro platne kartice OTP banke?

U nekoj od ekspozitura OTP banke i potrebno je da doneseš:

 • indeks ili potvrdu sa fakulteta za tekuću školsku godinu

 • lični dokument

 • članarinu od 700 dinara koju uplaćuješ na račun 325-9500700028561-66

 • malu fotografiju

 

Ukoliko si već korisnik/ca ISIC kartice ili Studentske čip kartice ne plaćaš članarinu! Potrebno je da sa svojom karticom, ličnim dokumentom i jednom malom fotografijom posetiš neku od ekspozitura OTP banke kako bi predao/la zahtev za  ISIC Maestro platnu karticu OTP banke!

Spisak ekspozitura i bankomata OTP banke pogledaj na www.otpbanka.rs

 

Kako se obnavlja ISIC Maestro platna kartica OTP banke ?

 

Platna funkcija OTP kartice važi dve godine od dana kada si aplicirao/la za karticu.

ISIC licenca je vezana za školsku godinu, pa je potrebno da nakon isteka važenja ISIC licence obnoviš licencu na taj način što u ekspozituru u kojoj si otvorio/la račun dostaviš dokaz o redovnom studiranju u novoj školskoj godini i dokaz o plaćenoj članarini.

 

Anchor 1
AKTIVIRAJ SVOJU KARTICU
UNIQA OSIGURANJE
FACEBOOK
FUNPIT
PARTNERI
GPA VIDEO
JAVNE NABAVKE
bottom of page