top of page
Klikni za registraciju
Kako i gde postati član studentske čip kartice

 

Pravo na apliciranje za studentsku čip karticu imaju svi studenti koji mogu da koriste usluge Studentskih centara (ukoliko Centar nije drugačije odredio).

 

Šta je potrebno za izdavanje studentske čip kartice?

 

  • lična karta

  • indeks sa upisanim zimskim semestrom (na uvid)

  • popunjen zahtev za izdavanje Studentske kartice / popunjen Zahtev za korišćenje usluga Centra, za studente Pravnog, Medicinskog, Mašinskog i Biološkog fakulteta koji su već izvadili karticu na svojim fakultetima

  • priznanica o uplati za potrebe izrade kartice / za korišćenje usluga Centra

* Lista potrebnih dokumenta je sačinjena prema podacima Studenskog centra Beograd

 

 Gde se aplicira za studentsku čip karticu?

 

 Za studentsku čip karticu se aplicira na šalterima Studentskih centara.

 Korisnici kartica na Pravnom, Medicinskom, Mašinskom i Biološkom fakultetu karticu dobijaju/obnavljaju prilikom upisa godine.

 

 

Više informacija o uslovima i konkursima pogledaj na sajtu studentskog centra u gradu u kome studiraš.

Anchor 1
AKTIVIRAJ SVOJU KARTICU
UNIQA OSIGURANJE
FACEBOOK
FUNPIT
PARTNERI
GPA VIDEO
JAVNE NABAVKE
bottom of page