top of page
Klikni za registraciju
Najčešća pitanja

 

1. Šta je radna ponuda?

Job Offer, odnosno RADNA PONUDA je formular u kome je naznačeno ime poslodavca, precizan opis poslova koje će student obavljati, radno vreme, zarada po satu, uslovi smeštaja, udaljenost od najbližeg aerodroma, itd.

Predstavnih GPA sa svakim studentom, prilikom prijave na program, prolazi kroz NEISPUNJEN formular RADNE PONUDE – Job Offer, kako bi se kandidat obučio da sve naknadno dostavljene RADNE PONUDE konkretnih poslodavaca prouči na adekvatan način i izabere najoptimalniju ponudu.

Potpisivanjem Job Offer (radne ponude) student zvanično prihvata radnu ponudu i sva prava i obaveze koji iz nje proističu. Usled toga je od izuzetnog značaja da se RADNA PONUDA pažljivo prouči PRE potpisivanja (ne postoji mogućnost naknadnih promena)!!!!

Od trenutka kada kandidat prihvati posao dužan je da kontaktira poslodavca, da ga obavesti o svojim namerama dolaska kao i da ga stalno obaveštava o napredovanju u smislu dobijanja vize i aranžmana za put. Sponzor i GPA (GTG) ne snose nikakvu odgovornost ukoliko kandidat izgubi posao zbog toga što nije bio u kontaktu sa poslodavcem.

Treba znati da se za primarni posao ne može dati otkaz poslodavcu ali se može raditi i drugi posao uz osnovni uslov – da se ne ugrožava posao koji je dobijen preko sponzora ( primarni posao).

Dužina trajanja Job Offer (radne ponude) je minimum 3 meseca, a maksimum 4!

2. Šta se dešava ako odustanem od učešća?

Ukoliko student odustane od učestvovanja u programu pre nego što otputuje u SAD, procedura je sledeća:

1. pre izdavanja DS formulara, zadržava se 6.000 dinara
2. posle potvrđenog posla, a pre apliciranja za vizu, zadržava se 450$ (uz obavezu da GPA-u vrati DS-2019 formular)
3. posle izdavanja vize – zadržava se celokupan iznos
.

Ukoliko student svojevoljno raskine ugovor sa poslodavcem kada je već stigao u SAD, sponzor će ga automatski skinuti sa programa i neće imati prava na rad u SAD te će morati da se vrati u Srbiju. Ukoliko student ne poštuje pravila programa može biti i novčano i zatvorski kažnjen kao i udaljen sa programa bez ikakvih prava na refundaciju uz deportaciju.

Ukoliko sa poslodavcem postoje realni problemi (uključujući i kršenje ugovora – radne ponude), student mora da o tome obavesti sponzora čije telefone ima kod sebe (dobijaju se na orijentaciji – stoje ti na raspolaganju 24 časa dnevno). Pošto u Americi vladaju zakoni tržišta, poslodavac može dati otkaz studentu u slučaju da je posao slab ili da student ne ispunjava svoje radne obaveze. U prvom slučaju se student obraća sponzoru radi nalaženja novog posla, a u drugom se diskvalifikuje sa programa i biva vraćen kući bez ikakvih prava na refundaciju.

3. Da li mogu da radim više poslova?

Minimalni broj sati u radnoj nedelji mora biti 30 časova. Dozvoljeno je da radiš i drugi posao pod uslovom da ne ugrožavaš rad na prvom poslu. Po zakonu minimalna cena rada je 7.25 USD, a moze biti i niža ako se radi o poslu gde je predvidjen bakšiš. Naše iskustvo je da se cena rada kreće izmedju 6-12 USD po satu. Na iznos plate se obračunava i oduzima državni porez. Od te sume, jedan deo poreza se vraća nakon završetka programa.

4. Da li sam osiguran tokom trajanja programa?

Da! Medicinsko osiguranje tokom boravka je obavezno i uključeno u cenu programa. Osiguranje pokriva nesrećne slučajeve – ne pokriva popravku zuba, korekciju vida i nasledne bolesti. Na orijentaciji dobijaš knjižicu osiguranja. Kao učesnik moraš se pridržavati uputstava za korišćenje osiguranja (koje obuhvata i obavezu da se osiguravajuće društvo obaveštava o korišćenju medicinskih usluga).

U SAD se u medicinskim ustanovama plaća participacija – u zavisnosti da li se radi o ambulantskom ili bolničkom lečenju ona može iznositi od 50-250 USD. Taj iznos se ne vraća. Troškovi lekova nisu uključeni u medicinsko osiguranje. Potpisivanjem ugovora sa sponzorom u posebnom delu daješ pravo sponzoru da ima uvid u tvoje medicinsko osiguranje kako bi ti pomogla da refundiraš troškove lečenja ili da na pravi način ostvariš svoja prava vezana za osiguranje.

NAPOMENA: sponzori imaju mrežu zdravstvenih ustanova širom SAD sa kojima imaju potpisan ugovor – ukoliko se obratiš jednoj od njih, proces plaćanja medicinskih usluga je daleko jednostavniji. Više informacija ćeš naći u knjižici osiguranja koja se dobija na orijentaciji.

Svaki kandidat mora biti radno sposoban i zdrav da bi se prijavio na program. Posebne provere neće biti, ali sponzor i GPA (GTG) neće biti odgovorni ako kandidat sakrije informacije o svom stanju. Osnovno osiguranje ne pokriva osiguranje za vožnju kola koje se posebno plaća pri iznajmljivanju motornih vozila.

Anchor 1

5. Šta je SEVIS?

SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) je sistem za evidenciju i praćenje učesnika Exchange Visitor Program-a od strane US Bureau of Immigration and Custom Enforcement, za vreme boravka u SAD. Dokument SEVIS (I-901) mora da se priloži uz ostalu dokumentaciju prilikom predaje molbe za dobijanje vize. U suprotnom, molba neće biti razmatrana. Cena za obradu podataka SEVIS (I-901) iznosi 35 USD. Kao učesnik programa dobijaš svoj primerak SEVIS-a od sponzora, posredstvom GPA, prilikom predaje dokumenta za viziranje.

AKTIVIRAJ SVOJU KARTICU
UNIQA OSIGURANJE
FACEBOOK

6. Šta je DS-2019 i J1 viza?

Nakon prijave na program, sponzor na tvoje ime izdaje Certificate of Eligibility for Exchange Visitors J-1 Status (DS-2019) na osnovu koga se dobija J-1 viza. Ova viza omogućava studentima da rade (4 meseca maksimum) i nakon toga, najviše mesec dana da putuju po SAD. Ovaj dokument se dobija našim posredstvom, neposredno pred odlazak na razgovor u američki Konzulat.

7. Kako postupam u slučaju bilo kakvog problema u SAD?

Učesnik programa je dužan da obavesti sponzora putem servis telefona na kojima zaposleni sponzora dežuraju 24h svakog dana (dobijaju se na ORIJENTACIJI) ukoliko iskrsne bilo kakav problem.

Napominjemo da je GPA GTG) kontakt centar za sva pitanja i probleme koji se eventualno jave PRE odlaska u SAD. Kada jednom stigneš u SAD, brigu o tebi preuzima sponzor i njima se obraćaš za bilo kakav eventualni problem.

FUNPIT
PARTNERI
GPA VIDEO
JAVNE NABAVKE
bottom of page