top of page
Klikni za registraciju

Opcije programa

 

 

Posao nudi sponzor preko GPA.

 

U program je uključeno:

 * Posao

 * Osiguranje

 * SEVIS FEE

 * Formular DS-2019,

 * Učešće na tzv. sajmovima zapošljavanja

 * On-line, orijentacioni program

 * Servis telefon dežuran 24 sata tokom boravka u SAD.

 * Intervju i proveru znanja engleskog jezika

 * Pripremu i pregled dokumentacije za američku vizu

 

SVI UČESNICI IMAJU BESPLATNO KURS JEZIKA KOJI OBUHVATA PRIPREMU ZA SKYPE RAZGOVOR I RAZGOVOR U AMBASADI.

ČASOVE JE OBEZBEDILA ŠKOLA JEZIKA BISC.

 

Poslovi koji se dobijaju su sezonskog karaktera (turistički centri, hoteli, luna parkovi, nacionalni parkovi, itd). Kao učesnik na FULL service opciji, imaš mogućnost da posao nađeš bilo putem sajma poslova ili baze poslova našeg partnera iz SAD.

 

Medicinsko osiguranje tokom boravka je obavezno i uključeno u cenu programa. Osiguranje pokriva nesrećne slučajeve – ne pokriva popravku zuba, korekciju vida i nasledne bolesti. Na orijentaciji dobijaš knjižicu osiguranja. Kao učesnik moraš se pridržavati uputstava za korišćenje osiguranja (koje obuhvata i obavezu da se osiguravajuće društvo obaveštava o korišćenju medicinskih usluga).

U SAD se u medicinskim ustanovama plaća participacija – u zavisnosti da li se radi o ambulantskom ili bolničkom lečenju ona može iznositi od 50-250$. Taj iznos se ne vraća. Troškovi lekova nisu uključeni u medicinsko osiguranje. Potpisivanjem ugovora sa sponzorom u posebnom delu daješ pravo sponzoru da ima uvid u tvoje medicinsko osiguranje kako bi ti pomogli da refundiraš troškove lečenja ili da na pravi način ostvariš svoja prava vezana za osiguranje.

NAPOMENA: sponzori imaju mrežu zdravstvenih ustanova širom SAD sa kojima imaju potpisan ugovor – ukoliko se obratiš jednoj od njih, proces plaćanja medicinskih usluga je daleko jednostavniji. Više informacija ćeš naći u knjižici osiguranja koja se dobija na orijentaciji.

Svaki kandidat mora biti radno sposoban i zdrav da bi se prijavio na program. Posebne provere neće biti, ali sponzor i GPA (GTG) neće biti odgovorni ako kandidat sakrije informacije o svom stanju. Osnovno osiguranje ne pokriva osiguranje za vožnju kola koje se posebno plaća pri iznajmljivanju motornih vozila. 


SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) je sistem za evidenciju i praćenje učesnika Exchange Visitor Program-a od strane US Bureau of Immigration and Custom Enforcement, za vreme boravka u SAD. Dokument SEVIS (I-901) mora da se priloži uz ostalu dokumentaciju prilikom predaje molbe za dobijanje vize. U suprotnom, molba neće biti razmatrana. Cena za obradu podataka SEVIS (I-901) iznosi 35$ i uključena je u cenu programa. Kao učesnik programa dobijaš svoj primerak SEVIS-a od sponzora, posredstvom GPA (GTG), prilikom predaje dokumenta za viziranje.


Nakon prijave na program, sponzor na tvoje ime izdaje Certificate of Eligibility for Exchange Visitors J-1 Status (DS-2019) na osnovu koga se dobija J-1 viza. Ova viza omogućava studentima da rade (4 meseca maksimum) i nakon toga, najviše mesec dana da putuju po SAD. Ovaj dokument se dobija našim posredstvom, neposredno pred odlazak na razgovor u američki Konzulat.

 

Svi učesnici programa su u obavezi da prisustvuju ORIJENTACIJI koja se organizuje nakon ambasade a tokom koje će predstavnici sponzora, organizatora programa u SAD i GPA (GTG), predstavnika organizatora u zemlji, govoriti detaljnije o samom programu i tehničkim detaljima vezanim za samo putovanje i uslove života i rada. Ovom prilikom, učesnici dobijaju dokumenta neophodna za SSN (Social Security Number), osiguranje tokom boravka u SAD, itd.

PRISUSTVO NA ORIJENTACIJI JE OBAVEZNO ZA SVE UČESNIKE.

 

Avio karta nije uključena u  cenu programa već se posebno plaća. U dogovoru sa predstavnikom agencije dobićete savete i pomoć oko najjeftinije avionske karte za sve destinacije.

 

 

 

 

Posao nalaziš samostalno PRE ODLASKA u SAD.

 

U program je uključeno:

 *Formular DS-2019,

 *SEVIS FEE

 *Osiguranje

 *Servis telefon dežuran 24 sata

 *Tokom boravka u SAD.

 *On-line, orijentacioni program

 *Pripremu i pregled dokumentacije za američku vizu.

 

SVI UČESNICI IMAJU BESPLATNO KURS JEZIKA KOJI OBUHVATA PRIPREMU ZA SKYPE RAZGOVOR I RAZGOVOR U AMBASADI.

ČASOVE JE OBEZBEDILA ŠKOLA JEZIKA BISC.

 

Poslovi koji se dobijaju su sezonskog karaktera (turistički centri, hoteli, luna parkovi, nacionalni parkovi, itd). Ukoliko kao učesnik programa sam nalaziš posao, moraš imati potpisan ugovor sa poslodavcem (tzv. Employment Agreement Form koji obezbedjuje GPA). Taj ugovor se šalje na proveru spozoru i tek po prihvatanju ugovora od strane sponzora može se reći da si kao učesnik primljen na program. Period provere i prihvatanja posla od strane sponzora je 15 radnih dana od dana kada je dostavljen ugovor.

Ukoliko se odlučiš za ovu opciju, na sledećoj stranici možeš naći detaljnija uputstva koja ti mogu pomoći da nađeš željeni posao!:)

 

Medicinsko osiguranje tokom boravka je obavezno i uključeno u cenu programa. Osiguranje pokriva nesrećne slučajeve – ne pokriva popravku zuba, korekciju vida i nasledne bolesti. Na orijentaciji dobijaš knjižicu osiguranja. Kao učesnik moraš se pridržavati uputstava za korišćenje osiguranja (koje obuhvata i obavezu da se osiguravajuće društvo obaveštava o korišćenju medicinskih usluga). U SAD se u medicinskim ustanovama plaća participacija – u zavisnosti da li se radi o ambulantskom ili bolničkom lečenju, ona može iznositi od 50-250$. Taj iznos se ne vraća. Troškovi lekova nisu uključeni u medicinsko osiguranje. Potpisivanjem ugovora sa sponzorom u posebnom delu daješ pravo sponzoru da ima uvid u tvoje medicinsko osiguranje kako bi ti pomogla da refundiraš troškove lečenja ili da na pravi način ostvariš svoja prava vezana za osiguranje.

NAPOMENA: spozori imaju mrežu zdravstvenih ustanova širom SAD sa kojima imaju potpisan ugovor – ukoliko se obratiš jednoj od njih, proces plaćanja medicinskih usluga je daleko jednostavniji. Više informacija ćeš naći u knjižici osiguranja koja se dobija na orijentaciji.

Svaki kandidat mora biti radno sposoban i zdrav da bi se prijavio na program. Posebne provere neće biti, ali sponzor i GPA (GTG) neće biti odgovorni ako kandidat sakrije informacije o svom zdravstvenom stanju. Osnovno osiguranje ne pokriva osiguranje za vožnju koje se posebno plaća pri iznajmljivanju motornih vozila.


SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) je sistem za evidenciju i praćenje učesnika Exchange Visitor Program-a od strane US Bureau of Immigration and Custom Enforcement, za vreme boravka u SAD. Dokument SEVIS (I-901) mora da se priloži uz ostalu dokumentaciju prilikom predaje molbe za dobijanje vize. U suprotnom, molba neće biti razmatrana. Cena za obradu podataka SEVIS (I-901) iznosi 35 USD i uključena je u cenu programa. Kao učesnik programa dobijaš svoj primerak SEVIS-a od sponzora, posredstvom GPA (GTG), prilikom predaje dokumenta za viziranje.


Nakon prijave na program i nakon što sponzor proveri tvoj ugovor o radu i poslodavca, sponzor na tvoje ime izdaje Certificate of Eligibility for Exchange Visitors J-1 Status (DS-2019) na osnovu koga se dobija J-1 viza. Ova viza omogućava studentima da rade (4 meseca maksimum) i nakon toga, najviše mesec dana da putuju po SAD. Ovaj dokument se dobija našim posredstvom, neposredno pred odlazak na razgovor u američki Konzulat.


Svi učesnici programa su u obavezi da prisustvuju ORIJENTACIJI koja se organizuje nakon ambasade, a tokom koje će predstavnici sponzora, organizatora programa u SAD i GPA (GTG), organizatora programa u našoj zemlji, govoriti detaljnije o samom programu i tehničkim detaljima vezanim za samo putovanje i uslove života i rada. Ovom prilikom, učesnici dobijaju dokumenta neophodna za SSN (Social Security Number), osiguranje tokom boravka u SAD, itd.

PRISUSTVO NA ORIJENTACIJI JE OBAVEZNO ZA SVE UČESNIKE.

 

Avio karta nije uključena u cenu programa,posebno se plaća.U dogovoru sa predstavnikom agencije dobićete savete i pomoć oko najjeftinije avionske karte za sve destinacije.

Anchor 1
AKTIVIRAJ SVOJU KARTICU
UNIQA OSIGURANJE
FACEBOOK
FUNPIT
PARTNERI
GPA VIDEO
JAVNE NABAVKE
bottom of page