top of page
Klikni za registraciju
Orijentacija

Svi studenti (Full Service i Self Arranged opcije) su u obavezi da prisustvuju “orijentaciji” koja će biti organizovana u aprilu , maju a tokom koje će predstavnici sponzora programa u SAD i GPA (GTG), organizator programa u našoj zemlji, govoriti detaljnije o samom programu i tehničkim detaljima vezanim za samo putovanje i uslove života i rada. Ovom prilikom će studentima biti podeljena i dokumenta neophodna za SSN (Social Security Number), osiguranje tokom boravka u SAD-u, itd.

 

PRISUSTVO NA ORIJENTACIJI JE OBAVEZNO ZA SVE UČESNIKE.

Anchor 1
AKTIVIRAJ SVOJU KARTICU
UNIQA OSIGURANJE
FACEBOOK
FUNPIT
PARTNERI
GPA VIDEO
JAVNE NABAVKE
bottom of page