top of page
Klikni za registraciju
Osiguranje u zemlji
 
Svi korisnici EYCA kartice osigurani su od posledice nezgode gde god da se nalaze 24h!
Za ovu vrstu osiguranja nije potrebno preuzimanje polise
 
Polisa obuhvata:
  • Troškove trajnog invaliditeta (0-100%) 100.000,00 RSD
  • Smrt usled nezgode - 50.000,00 RSD
  • Troškove lečenja nastale usled nezgode - 10.000 RSD
 
Ukoliko je došlo do nezgode neophodno je da sledeću dokumentaciju dostaviš na adresu Starine Novaka 1, Beograd :
 
  • Fotokopiju lične karte
  • Fotokopiju Evropske omladinske kartice/Studentske čip kartice
  • Fotokopiju kartice sa računom iz banke. Ukoliko nemaš svoj račun, onda se navodi račun jednog od roditelja, uz saglasnost da se nadoknada uplati na taj žiro račun.
  • Fotokopiju medicinske dokumentacije od lekara (rengenski snimci nisu potrebni)
  • Popunjenu prijavu nesrećnog slučaja
 

* Prijavu nesrećnog slučaja korisnik  popunjava samostalno i dostavlja  popunjenu zajedno sa ostalom dokumentacijom!

 

Nakon provere dokumentacije,  iste prosleđujemo UNIQA osiguranju, i u roku od 14 dana od datuma kompletiranja dokumentacije,UNIQA osiguranje će dostaviti Rešenje na adresu koja je navedena u prijavi.
 
Ukoliko imaš dodatnih pitanja možeš nas kontaktirati putem email-a imampitanje@gpa.rs ili putem telefona 011/33 49 877 radnim danima 08-16h.
AKTIVIRAJ SVOJU KARTICU
UNIQA OSIGURANJE
FACEBOOK
FUNPIT
PARTNERI
GPA VIDEO
JAVNE NABAVKE
bottom of page