top of page
Klikni za registraciju
Osiguranje za putovanje


Da bi boravak u zemlji i inostranstvu bio bezbrižan i opušten, neophodno je da pre polaska na put preuzmeš potvrdu Uniqa osiguranja za putovanje na sumu za Troškove lečenja do 5.000evra, Troškovi spasavanja i traženja osiguranika preduzeti od strane nadležnih vlasti do iznosa do 5.000evra i Troškovi transportovanja posmrtnih ostataka osiguranika do iznosa do 1.500evra. Ova potvrda je besplatna i  obuhvata osiguranje od posledica nesrećnog slučaja kao i zdravstveno osiguranje a priznaju je sva strana diplomatska i konzularna predstavništva.

 

                                                    Potvrda za putno osiguranje
            Potvrda za putno osiguranje se preuzima u korisničkom profilu u polju ''e - osiguranje''
                           nakon uspešne aktivacije EYCA kartice na portalu www.mojakartica.rs 
                Potvrdu je potrebno odštampati i poneti na putovanje zajedno sa EYCA karticom.

 

 

 

U slučaju nezgode ili bolesti na putovanju, korisnik sam snosi troškove a nakon povratka u zemlju UNIQA obračunava i refundira iznos na osnovu originalnih računa, ukoliko je nastupio osigurani slučaj u skladu sa Uslovima za kombinovano osiguranje putnika organizovanih turističkih putovanja. Proces refundacije se vrši preko GPA agencije. 

 
Da bi prijavio/la nezgodu na putovanju potrebno je da sledeću dokumentaciju pošalješ na našu adresu - Starine Novaka 1, Beograd:

 

  • Fotokopiju lične karte
  • Fotokopiju pasoša (prva strana i strana gde je pečat ulaska i izlaska iz zemlje)
  • Fotokopiju Evropske omladinske kartice/Studentske čip kartice 
  • Fotokopiju kartice sa računom iz banke. Ukoliko nemaš svoj račun, onda se navodi račun jednog od roditelja, uz saglasnost da se nadoknada uplati na taj žiro račun.
  • Fotokopije računa i medicinskih izveštaja od lekara iz zemlje gde je povreda nastala
  • Popunjenu prijavu nesrećnog slučaja   (obavezno popuniti pre podnošenja agenciji GPA)

 

* Prijavu nesrećnog slučaja korisnik  popunjava samostalno i dostavlja  popunjenu zajedno sa ostalom dokumentacijom!

 

Nakon provere dokumentacije,  iste prosleđujemo UNIQA osiguranju, i u roku od 14 dana od datuma kompletiranja dokumentacije, UNIQA osiguranje će dostaviti Rešenje na adresu koja je navedena u prijavi.
Ukoliko ti je potrebna polisa na sumu preko 5.000 evra, sa Evropskom omladinskom karticom možeš ostvariti popust od 25% na polisu zdravstvenog osiguranja.
Polisa se preuzima direktno u poslovnicama UNIQA osiguranja širom Srbije uz pokazivanje EYCA kartice koja omogućava popust od 25% na ukupnu sumu za boravišni period u inostranstvu. Osigurana suma polise je do 30.000 evra.  
Troškove lečenja nastalih usled posledice nesrećnog slučaja UNIQA osiguranje automatski pokriva.
 
Za detaljnije informacije o ovoj polisi kontaktirajte korisnički servis UNIQA- e na 011/ 2024100
 
Ukoliko imaš dodatnih pitanja možeš nas kontaktirati putem email-a imampitanje@gpa.rs ili putem telefona 011/33 49 877 radnim danima 08-16h.
AKTIVIRAJ SVOJU KARTICU
UNIQA OSIGURANJE
FACEBOOK
FUNPIT
PARTNERI
GPA VIDEO
JAVNE NABAVKE
bottom of page