top of page
Klikni za registraciju
Smeštaj

U RADNOJ PONUDI, svakom učesniku programa, pojedinačno, date su informacije o uslovima i načinu smeštaja. Smeštaj podrazumeva obezbeđenje sobe (najčešće zajedničke) uz upotrebu kupatila, a ponekad i upotrebu kuhinje. Skroman smeštaj, kakav ovaj program podrazumeva, ne predviđa televizore, klima uređaje i sl. Cena smeštaja zavisi od lokacije i od poslodavca.

 

Plaćanje stanarine se najčešće reguliše odbijanjem od zarade. Pojedini poslodavci zahtevaju da studenti ostave depozit koji im se vraća nakon završetka korišćenja smeštaja. Tokom boravka, pojedini poslodavci dozvoljavaju i mogućnost promene smeštaja sa ili bez naknade.

 

Sve navedeno precizirano je u radnoj ponudi.

 

Ako po uslovima ugovora, moraš sam da nađeš smeštaj u SAD, tj. poslodavac ne obezbeđuje smeštaj, preporučujemo ti sledeće sajtove: www.rentalguideapartments.com, www.forrent.com, www.craigslist.com.

 

Prosečna nedeljna cena smeštaja je između 65-125 $

Anchor 1
AKTIVIRAJ SVOJU KARTICU
UNIQA OSIGURANJE
FACEBOOK
FUNPIT
PARTNERI
GPA VIDEO
JAVNE NABAVKE
bottom of page