top of page
Klikni za registraciju
EYCA učenička kartica
Anchor 1
Učenicka kartica je projekat koji se razvija u saradnji sa Učenickim domovima širom Srbije. Projekat je osmišljen sa ciljem da se mladima koji borave u učeničkim domovima olakšaju svakodnevna evidentiranja prilikom ulaska i izlaska u dom, a takođe omogući korišćenje elektronskih bonova za ishranu u menzama..
 

Učenička kartica sadrži i Evropsku omladinsku karticu pri cemu je na taj način učenicima pored olakšanog svakodnevnog funkcionisanja u okviru domova omogućen i pristup brojnim popustima u zemlji i inostranstvu.

 

 

Prednosti  EYCA učeničke kartice?

 

  • Tvoja učenička legitimacija je i Evropska omladinska kartica

  • Evidencija elektronskih bonova za ishranu

  • Elektronska propusnica za ulazak u dom

  • Pogodnosti i popusti širom Srbije i Evrope

  • Pristup brojnim konkursima na različite teme

 

 

Izdaje se isključivo u srednjoškolskim domovima. Ne može se izraditi preko nas ili distributera.

Korisnici EYCA učeničke kartice ne poseduju UNIQA osiguranje.

 

 

AKTIVIRAJ SVOJU KARTICU
UNIQA OSIGURANJE
FACEBOOK
FUNPIT
PARTNERI
GPA VIDEO
JAVNE NABAVKE
bottom of page