top of page
Klikni za registraciju

Work and Travel

Program Work&Travel pripada programima kulturne razmene.

Osnovan je sa ciljem da stranim studentima pomogne da upoznaju život u SAD uz minimalne troškove. CIEE, naš partner iz SAD, se bavi programima kulturne razmene već 60 godina.

Global Travel Group (GTG) zastupa/promoviše CIEE u Srbiji.

CIEE (Council on International Educational Exchange) je neprofitna organizacija koja je ovlašćena od strane US State Department da bude sponzor učesnicima Work & Travel Exchange Visitor Program-a u SAD.

WAT programom stičeš pravo privremeno zaposlenog radnika sa pravima i obavezama stalno zaposlenih (napomena: u SAD ne važe ista pravila o radnim odnosima kao u našoj zemlji)

Minimalni broj sati u radnoj nedelji mora biti 30. Svaki učesnik može raditi i drugi posao pod uslovom da ne ugrožava rad na prvom poslu. Po zakonu minimalna cena rada je 7.15 USD a može biti i niža ako se radi o poslu gde je predviđen bakšiš. Naše iskustvo je da je cena rada između 6-10 USD po satu.

Državni porez se odbija od plate, jedan deo poreza se vraća nakon završetka programa.

TRAJANJE PROGRAMA JE DO 5 MESECI, PO IZBORU UČESNIKA.

(u okviru ovog perioda, obaveza je da se radi do 4 meseca, dok se poslednjih mesec dana može (ne mora!) provesti putujući po SAD).

Period putovanja zavisi od raspusta na fakultetu/visokoj školi (student, po pravilu programa,ne sme da izostaje sa predavanja usled učešća na programu.

Možeš da izabereš između dve opcije:

 

  • SELF – sam nalaziš posao, a mi sređujemo sve ostalo
  • FULL – mi ti nalazimo i posao!
Anchor 1

PRIJAVI SE NA PROGRAM I STEKNI POTPUNO NOVO ISKUSTVO!

AKTIVIRAJ SVOJU KARTICU
UNIQA OSIGURANJE
FACEBOOK
FUNPIT
PARTNERI
GPA VIDEO
JAVNE NABAVKE
bottom of page